WE SEEK
PERFECTION
EVERY DAY.

Inom Franchetti gillar vi att jobba långsiktigt, med sunda relationer både internt och externt. Vi vet att äkta och hållbara resultat utvecklas genom positiva och öppna samarbeten.

Det gäller i högsta grad i samarbetet med våra leverantörer och fabriker. Med ett flertal av dem har vi arbetat i mer än 10 år och vissa av dem i 30 år. Genom vår approach och regelbundna dialog skapar vi nära och hållbara relationer.

Vår närvaro hos våra leverantörer sker på flera plan, allt för att stärka, utveckla och leverera kvalitet. Våra möten kan handla om gemensamma strategier, CSR & Miljö och produktion.

Återigen – genom delaktighet och närvaro skapas positiv förändring som leder till bra samarbete och kvalitet.

 

GREEN COMES IN MANY COLOURS.

På ett eller annat sätt påverkas miljön i vår omvärld varje gång vi skapar ett nytt plagg. Därför ser vi till att vår produktion lever upp till högt ställda krav. Samtidigt vet vi att det är en ständigt pågående process som vi alltid behöver förbättra och förfina.

Globalt sett är Franchetti ett litet företag. Vi samarbetar därför med andra aktörer för att nå bästa möjliga resultat. Vi är stolta medlemmar i både amforiBSCI och ChemAct Network. Genom dessa har vi större möjlighet att påverka våra leverantörer och hjälpa dem till framgång. På så sätt kan vi uppfylla våra krav inom CSR & Miljö.

Vi är måna om att behandla såväl våra egna anställda som fabriksarbetare ansvarsfullt och med respekt. Våra leverantörers miljö och arbetsförhållanden är något vi på Franchetti känner starkt för. Vi vill veta sanningen, vare sig den är obehaglig eller inte. Utifrån den kan vi tillsammans skapa en hållbar och bestående förändring.