FOUR STEPS
TO SUCCESS.

Vi identifierar dina behov och genomför därefter en skräddarsydd process som är anpassad till din målgrupp, din budget och din försäljning. Det garanterar en perfekt passform för dig!

1. DESIGN

I designprocessen börjar vi med att analysera din målgrupp, kollektionens olika byggstenar och aktuella plagg. Därefter skapar vi en prototyp med moodboards eller skisser som förklarar hur den skall gestaltas i form av design, färg, passform, funktion och gradering. Vår samlade kompetens hjälper dig oavsett vilken målgrupp du som kund riktar dig till.

2. DEVELOP

När kollektionen är utvecklad är det dags för produktion. Vi samarbetar med ett antal noggrant utvalda leverantörer och fabriker i Asien. Vi upprättar en tydlig produktionsplan för dig så du enkelt kan följa samtliga steg. Vill du, får du med fördel följa med oss till vår leverantör och fabrik och själv bli mer involverad inom produktionsmomentet. Vi har en stark tilltro på en öppen och rak dialog med dig som kund.

3. DELIVER

I det tredje steget levererar vi en kollektion på det sätt du önskar. Direkt till egen nominerad speditör från Asien eller via vår distribunal där vi kan erbjuda lagerhållning för ett eller ett par avrop.

4. DECIDE

Vår produktionsprocess ser vi som ett kretslopp. Varje avslutat projekt är starten på ett nytt. När den aktuella kollektionen är levererad utvärderar vi projektet tillsammans. Här skapas ett bra beslutsunderlag som blir utgångspunkten för att starta upp och planera nästa kommande samarbete.